Menu

Canisterapie

Publikováno: 14/08/2018

Canisterapie neboli terapie psem získává čím dál více na oblibě. Můžete se s ní setkat v sociálních a zdravotních zařízeních a všude tam, kde je vítán kontakt člověka se psem za účelem navození psychické pohody.

Pokud máte klidného a vyrovnaného psa, můžete s ním o této aktivitě uvažovat také. Je ale třeba vzít v potaz hned několik faktorů. U psa se musí posoudit jeho reakce na kontakt a okolní hluky, jeho povaha, jak se vyrovnává s omezením svého pohybu při práci, jestli je společenský a jak reaguje na odměňování a pamlsky.

Jak canisterapie funguje?

Canisterapie je jednou ze složek animoterapie, využívající pozitivního působení psa na člověka. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou.

Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze. Canisterapii lze využít u tělesně postižených, mentálně postižených, starých lidí, ale i zdravých lidí.

Jak se zapojit?

V prvé řadě je třeba mít vhodného psa. To neznamená určité plemeno, nebo psa s PP. To jsou věci, na kterých v canisterapii vůbec nezáleží. Můžete ji provádět i s pejskem z útulku, vše závisí pouze na jeho povaze. Pes musí být zcela neagresivní, klidný a vyrovnaný. Pokud má tyto předpoklady, vše ostatní se už naučíte spolu ve specializovaných kurzech. Dávejte ale pozor, canisterapie může být pro psa psychicky vyčerpávající. I když je pomoc lidem s vaším čtyřnohým přítelem velmi naplňující, je třeba dbát na jeho psychickou pohodu.
Pokud máte vhodného psa, můžete s ním složit canisterapeutické zkoušky. Pokud nemáte vzdělání v oborech sociálních, zdravotnických nebo pedagogických, stanete se po jejich složení canisasistentem, který může canisterapii provádět za pomoci právě těchto odborníků. Nejčastěji canisasistenti docházejí do domovů důchodců, do škol a školek, kde se setkávají pouze s lidmi, více méně zdravými, u kterých lze předvídat jejich reakce a není třeba znát žádné specifické informace o jejich zdravotním stavu.
Za pomoci odborníka, nebo v případě že máte vzdělání v některém z výše zmíněných oborů je pak možné pomáhat např. u lidí s postižením, kde je třeba už i manipulace s klientem a znalost jeho zdravotního stavu, kterému se musí terapie přizpůsobit.
Pro více informací o zkouškách a canisterapii můžete navštívit některý ze specialzovaných serverů:

http://www.canisterapie.cz

http://www.animoterapie.cz

Objednávka portrétu Vašeho psa


Dekujeme za objednavku

Vyskytla se chyba, zkuste prosim znovu.

Focení Venku
Focení v Ateliéru
Ilustrace - Charakteristický Portrét