Menu

O psí duši

Publikováno: 26/04/2017

Pokud se vám někdy zdá, že vás váš pes soudí, nemusí to být jen vaše představivost. Stejně jako malé děti, mají psi tendence sympatizovat s lidmi, kteří jsou na ostatní hodní. Psi se zdají mít zakódovanou určitou morálku, která je vede k lidem, kteří dělají správnou věc.
Opice kapucíni, které jsou velmi společenské, jsou na tom podobně, což naznačuje, že i zvířata, nejen lidé, mají schopnost sociálního hodnocení a upravují dle toho své chování.

V roce 2013 komparativní psycholog James Anderson z Kjótské univerzity s kolegy zjistil, že kapucíni odmítají pamlsky z rukou sobeckých a neobětavých lidí.
Pokud opicím nabídla pamlsky dvojice lidí, vzali si od kteréhokoli z nich. Pokud ale jeden z lidí nechtěl pomoci jejich experimentálnímu partnerovi, opice pamlsek od něj mnohem častěji odmítaly. Podle vědců u lidí odmítnutí daru signalizuje odmítnutí jakékoli interakce a vztahu s danou osobou a tyto údaje z výzkumu naznačují, že u zvířat je tomu také tak.

jack russel terier

V jiném výzkumu zkoumal tým vědců chování opic a psů v sérii sociálních situací. V první z nich kapucínům nabídli pamlsky dva lidé: jeden, který měl problémy otevřít nádobu a druhý, který mu buď pomohl, nebo pomoci odmítl. Pokud druhý člověk prvnímu pomohl, brali si kapucíni pamlsky od obou stejně. Pokud ale pomoci odmítl, preferovaly opice pamlsky od člověka, který pomoc potřeboval.
Následně opice pozorovaly dva aktéry; aktér A dal aktérovi B tři míčky. Následně aktér A míčky požadoval zpět a B mu je buď dal, nebo ne. Pokud všechny míčky vrátil, opice si braly pamlsky od obou stejně. Pokud si ale aktér B míčky nechal, preferovaly opice pamlsky od osoby A.
Třetí experiment zahrnoval psy, kteří sledovali své pány, jak žádají o pomoc s otevřením nádoby. Jeden aktér buď nabídl, nebo odmítl pomoc a druhý pouze přihlížel. Pokud byla pomoc nabídnuta, psi si brali jídlo od obou aktérů stejně. Pokud pomoc první aktér odmítl, psi preferovali dobroty od přihlížejícího.
Psi i opice byli schopni sociálně hodnotit lidi a nejspíše jsou toho schopni i v rámci vlastního druhu. Tato schopnost odlišit problémové jedince má mnoho výhod, nejen ve vyhnutí se škodlivým sociálním vazbám, ale zároveň tím i odrazují druhé od špatného chování.

Dlouhé soužití psů s lidmi z nich udělalo experty na rozlišování sociálních a emocionálních podnětů a mnoho studií to dokazuje.
Například průzkum zveřejněný v „Animal cognition“ dokázal, že psi odhalí, pokud je člověk nedůvěryhodný a následně nereagují na jeho povely.
Studie se účastnilo 24 psů pod vedením Akiko Takaoky z Kjótské univerzity v Japonsku. Výzkumníci ukazovali psům, pod kterou nádobou je schováno jídlo, a psi jejich instrukce následovali. Následně psům bylo ukázáno, kde jídlo je a výzkumník jim ukázal na nádobu prázdnou. Poté psi už výzkumníkovi nevěřili a jen 8 % z nich následovalo v dalším kole jeho instrukce. V další části byl nedůvěryhodný výzkumník nahrazen novou osobou a ta opět ukázala na správnou nádobu. Psi nové osobě prokázali presumpci neviny a dokázali, že nezanevřeli na celé lidstvo, jen na jednu danou osobu, která jim lhala.

Je zřejmé, že vás váš pes podrobně sleduje. Jednejte s ním s láskou a respektem a on vám to stejnou měrou oplatí. Nestačí psa jen krmit, napájet a cvičit, je třeba mu věnovat i dostatečnou pozornost a ukazovat mu emoce. Psi dokáží nejen rozpoznat tváře svých páníčků, ale chápou jejich emoce a je dost možné, že dokonce napodobují jejich výrazy a chápou jejich význam. Znamená to, že byste se měli snažit vysílat ke psu pozitivní emoce a ne vztek nebo nejistotu. Jednejte se psem jako s členem rodiny. Mluvte s ním, psi jsou schopni porozumět velkému množství slov, a udržujte častý oční kontakt. Díky tomu se bude cítit bezpečně a dojde k uvolňování oxytocinu, tzv. hormonu lásky u něj i u vás, což posílí vaši vzájemnou důvěru.

Objednávka portrétu Vašeho psa


Dekujeme za objednavku

Vyskytla se chyba, zkuste prosim znovu.

Focení Venku
Focení v Ateliéru
Ilustrace - Charakteristický Portrét